F İ N E K R A

Yükleniyor

Nakit Akışı Nedir?

Nakit, pek çok işletme için operasyonlarını büyütmek ve yürütmek adına büyük önem taşımaktadır. Yeterli miktarda nakde sahip olmayan şirketler işlerini doğru bir şekilde yönlendiremezken sağlıklı bir nakit akışına sahip olan şirketler operasyonlarını büyütme konusunda daha esnek davranabilmektedirler.

Nakit, pek çok işletme için operasyonlarını büyütmek ve yürütmek adına büyük önem taşımaktadır. Yeterli miktarda nakde sahip olmayan şirketler işlerini doğru bir şekilde yönlendiremezken sağlıklı bir nakit akışına sahip olan şirketler operasyonlarını büyütme konusunda daha esnek davranabilmektedirler.

Nakit akışı ise, bir zaman diliminde firmaya giren ve çıkan nakit parayı ifade etmek için kullanılmaktadır. Firma operasyonlarını sürdürmek ya da işlerini büyütmek için işletmeden çıkan nakit giren nakitten fazla ise şirket zor duruma girmektedir.

Sektör ayırmaksızın müşterilerin yaptığı ödemeler, kredi işlemleri yatırım ve tasarruf işlemlerinden elde edilen nakit işletmenin can damarını oluşturmaktadır. Nakit, işlemlerini düzgün bir şekilde yürütmek için gereken ödemeler, hammadde ve stok gibi harcamalar, kira, çalışanlar ve diğer giderleri karşılamak için de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Bununla beraber işletmelerin pozitif bir nakit akışına sahip olması gerekir. Pozitif nakit akışı işletmenin hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışacağı anlamına gelmektedir. Yüksek pozitif nakit akışı yeni yatırımlar yapabilmek ve işletmenin büyümesine olanak tanımak amacıyla daha gereklidir.

Nakit Akışı Önemi Nedir?

Bir şirketin kurulduğu günden itibaren temel hedefi kal elde etmek ve para kazanmaktır. İşletmeler için nakit para vazgeçilmez etkenler arasındadır. %80 bir iki kişiden kurulan firmalarda ilk iş döneminde yapılan işlemler büyüme açısından nakit ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda pek çok küçük ve orta ölçekli firmalarda nakit yönetimi ve sürdürülebilirlik ilkesinde sorunlar oluşmaktadır.

Yanlış yapılan nakit akış ve nakit yetmezliği günlük operasyonları ve marka gücünü olumsuz anlamda etkilemektedir. Günümüzde firmalar yüzde 85'lik ilk sermayelerini kendi yatırımlarından veya hizmet aldığı danışmanlık şirketlerinden karşılamaktadır. Bu anlamda bir firma 6. ayı görmeden kapanıyorsa yeterli nakit ihtiyacının karşılanmamasından dolayıdır. Ancak 9. aya kadar dayanan bir firma ilk yılı dik bir şekilde tamamlamaktadır.

Burada şirketlerin devamlılığı ve markanın sürdürülebilmesi için gerekli nakit akışının doğru bir şekilde sağlanması gerekir.

Nakit Akışı Faydaları Nelerdir?

1. Nakit akışı firmanın anlık para ihtiyacını karşılamak adına büyük kolaylık sunmaktadır.

2. Düzenli olarak finansal durum analizi yaptırmaktadır.

3. Şirketlerin büyümesine ve sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

Nakit akış tablosu: bir hesap dönemine ait olan nakit akışı ve nakdin giriş çıkışını gösteren kapsamlı tablodur. İşletmeye ait ödeme ve tahsilât kaynakları ile kullanıldığı alanlar bu tablo içerisinde yer almaktadır.

Nakit akış tablosu ile firma, o güne ait nakit durumunu gözlemlemekte ve geleceğe dönük gidişat hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bunun yanında gelir tablosu ve bilanço da elde edilemeyen nakit hareketlerini net bir şekilde gözlemleme fırsatı sunmaktadır.

Nakit tablosunda bulunan bilgiler;

● Dönem içinde girişi gerçekleşen nakitler

● Dönem içerisinde çıkışı gerçekleşen nakitler

● Dönem başı mevcut nakit miktarı

● Dönem sonu mevcut nakit miktarı

● Nakdin artışı veya azalışı gibi bilgiler ayrıntılı olarak tablo içerisinde yer almaktadır.

FİNEKRA